Съобщения

Националното математическто състезание „Питагор“ за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година ще се проведе на 13 април 2019 г. (събота) от 9:00 до 11:00 часа в сградата на ПМГ „Емануил Иванов“, Кюстендил. За участие в състезанието не се изисква такса за правоучастие.
Резултатите от МС „Питагор“, заедно с тези от МС „Европейско кенгуру“, могат да послужат на четвъртокласниците за кандидатстване в паралелките V клас на ПМГ, съгласно регламента на училището за прием в V клас.
Заявки за участие подават директорите на училищата, в които се обучават четвъртокласници.
Записване за участие може да става и в деня на състезанието.
Всички участници следва да се явят в северната част на двора на ПМГ най-малко 30 минути преди началото на състезанието.


                                                                                                                                  П М Г, Кюстендил

Протоколи от проведени пробни изпити по математика и БЕЛ - VII клас

ПРОТОКОЛ резултати от пробен изпит по математика - VII клас - 09.03.2019 г.ПРОТОКОЛ резултати от пробен изпит по БЕЛ - VIIклас -16.03.2019 г.