Съобщения

На 24 януари 2019 година (четвъртък) от 18 часа в конферентна зала на училището ще се проведе заседание на Обществения съвет.