Майсторски клас на ЦЕРН 2021

През 2021г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България.

Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, и в продължение на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската
програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Участват ученици, на възраст от 15 до 19 години. Те ще могат да се запознаят с научните експерименти в ЦЕРН.

Предоставяме Ви информация за майсторския клас на Церн за 2021 година.