Новини

През учебната 2017/2018 година ПМГ участва в образователната програма на Административен съд – Кюстендил. За успешната съвместна работа училището получава награда - отливка на герба на Република България.
На 8 август 2018 година председателят на Административен съд – Кюстендил Иван Демиревски връчи отливка на Герба на Република България на директора на Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил Екатерина Паскалева, преди старта на новата учебна година. Финансовите средства по наградния фонд са утвърдени по Протокол № 18 от заседание на Пленума на ВСС в изпълнение на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 година.

Директорът на ПМГ изказа сърдечни благодарности на магистратите от Административен съд – Кюстендил за проявения професионализъм при изнасяне на лекциите пред учениците, проведени под форма на дискусии. Изразена бе и положителна оценка за полезността от Програмата, тъй като участвалите в нея 104 ученика са придобили както теоретични, така и практически познания за функционирането на съдебната система. Програмата е изиграла позитивна роля в кариерното ориентиране на част от учениците и те изразяват желание до продължат работата си по нея.

Получената награда ще бъде поставена в централното  фоайе на училището.

  На 2 юли 2018 година колективът на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ посети ПМГ „ Академик Иван Гюзелев“ в град Габрово.
Срещата между учителите на двете гимназии беше изключително ползотворна, защото обмениха опит и информация по отношение на организацията на учебния процес и прилагането на различни иновативни методи на преподаване в двете училища.

 

 
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-

На 27.06.2018 г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил се проведе заключителен семинар по проект „Търсачи на астероиди“.
През учебната година 10 ученици от VIII до XII клас, във възрастов диапазон 14-18 години, участваха в дейностите на клуба. Техен ръководител беше г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия.
Проектът бе реализиран с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
На заключителния семинар учениците показаха различни възможности за съчетаване на изкуството и науката. Част от тях рисуваха върху тениски на тема „Космос“.
„Участниците в дейностите по проекта разпространяваха своите практики, създадените проекти и макети. Уроците бяха мултиплицирани сред близо 100 ученици от учебното заведение. Идеята беше знанията да се прилагат на практика, да има процес и упражнения“ – каза Биляна Йорданова, учител по информационни технологии и ръководител на проекта.
Смятам, че ползата от астрономията е голяма. Учениците виждат малко повече за света около себе си, успяват да се ориентират по звездното небе, да решават сложни задачи, да виждат смисъла от математиката и екологията. Така те придобиват една по-цялостна представа за процесите и явленията, обогатяват знанията и възможностите си, уточни Силвия Стойчева.
Всички дейности по проекта се реализира успешно, защото те изцяло промениха отношението на учениците към науката и образованието, повишиха мотивацията, желанието и интересът им за учене чрез прилагане на STEM и STEAM обучение.

 

 

astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-