На 17.11.2023 г. г-жа Деница Кирилова, д-р Юлиана Карпузова  и ученици от Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ подкрепиха инициативата за Ден на четенето, която се организира за пръв път в България през 2023 г., под мотото „Четенето дава възможности!“. 

 Учители и ученици се превърнаха в посланици на четенето и така продължиха и поредицата от инициативи по случай 50-годишнината на ПМГ, тъй като и мисията на членовете на общността е всички деца да се научат да мислят критично, да се превърнат в знаещи и можещи възрастни, способни да намират творчески решения на предизвикателствата, пред които се изправят.

 В инициативата взеха участие 30 ученици, които прочетоха откъси от любимите си книги на български, английски, немски и японски език.