Open menu

 На 29 и 30 май петокласниците в нашата гимназия показаха пред публика своята няколкомесечна работа на тема „Изграждане на устойчива градска среда“. Учители и ученици работиха заедно по проекта, който е част от сътрудничеството на училището с Център за творческо обучение и технологичния гигант Intel. Изпълнението на проекта е част от програмата „Умения за иновации“, която цели смисленото ползване на технологиите в учебния процес. Петокласниците представиха финалния резултат и с това демонстрираха дигитални компетентности, придобити в учебния процес по модела 1:1. Темата бе разгледана от различни страни, като в цели девет предмета тя бе интегрирана успешно. 

 Като бъдещи активни и критични граждани на Кюстендил, учениците показаха загриженост към градската среда. Те си избраха изоставени площадки и градинки и в часовете по математика направиха изчисления и проекти на 3D платформа. Това впечатли нашия специален гост от Община Кюстендил - зам.-кмет Николай Дочев, в чийто ресор е „Интегрирано планиране и регионално развитие“. Той обеща да покаже проектите на децата и да съдейства за изпълнението на поне един от тях.

 Още с началото на работата по проекта на поканата на ПМГ се отзова веднага и арх. Стояна Чавдарова, която заедно със студентка по архитектура, представи по интересен начин основните елементи на устойчивата градска среда. 

 Ние, общността на ПМГ, благодарим за присъствието на представителите от Община Кюстендил, родителите и най-вече на учениците и учителите за положеното им старание по всички предмети.