Избраха Христо Тодоров от 11б клас да представи България на световен научен панаир

На 14 февруари 2021 година бяха избрани българските участници за два от най-престижните световни научни панаира – Regeneron ISEF Society for Science
и Expo Sciences Luxembourg Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg
Участниците бяха определени след онлайн изданието на „Панаир на науката и иновациите“. Младежите се състезаваха със своите проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и в областта на информационните и комуникационните технологии и математиката.
След оспорвана надпревара журито излъчи 5 млади учени да участват на Regeneron ISEF и един на Expo Sciences Luxembourg. За участие в Regeneron ISEF е избран Христо Тодоров. Там той ще представи проекта си „Limited query black-box adversarial attacks in the real world“.
Христо Тодоров е и единият от финалистите, който ще вземе участие в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Science Institute (RSI). На проведеното на английски език интервю за определяне на българските участници в RSI 2021, жури, състоящо се от специалисти по математика и информатика от ИМИ – БАН и сродни институции, изслуша 8 кандидати и определи двама финалисти и техните подгласници.
Поздравления, Христо!