Награждаване на победителите в КМС - 2019

На 19 декември 2019 година в конферентната зала на училището бе награждаването на участниците в Коледното матаматическо състезание - 2019, за ученици от I до  XII клас.

Организатор беше Съюзът на математиците в България – секция Кюстендил, а домакин – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

Поздравления за наградените и за техните родители и учители!

pobediteli-kms-
pobediteli-kms-
pobediteli-kms-
pobediteli-kms-
pobediteli-kms-
pobediteli-kms-