Open menu

Графици на ПМГ

Г Р А Ф И К за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ през І-ри срок, учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на КЛАСНИ РАБОТИ през І-ри срок, учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане НА ЧАС НА КЛАСА учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ за учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за консултиране на РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ- учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за учебна 2023/2024 год.
Г Р А Ф И К ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА - I СРОК
 
 
Powered by Phoca Download