На горе

Графици на ПМГ

ГРАФИК за провеждане на модул по ФВС през II срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на класни работи през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на контролни работи през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на консултации през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за консултиране на родители и ученици от класните ръководители през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
 
 
Powered by Phoca Download