На горе

Графици на ПМГ

Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през І-ри срок, учебна 2018/2019 година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ І-ВИ СРОК, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ през І-ви срок, учебна 2018/2019 година
Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици през І-ви срок, учебна 2018/2019 година

Г Р А Ф И К
за консултиране на родители и ученици
и водене на училищна документация от класните ръководители
през І-ви срок, учебна 2018/2019 год

ГРАФИК за провеждане на модул по ФВС през II срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на класни работи през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на контролни работи през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за провеждане на консултации през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
ГРАФИК за консултиране на родители и ученици от класните ръководители през ІI-ри срок, учебна 2017/2018 година
 
 
Powered by Phoca Download