Open menu

Документи на ПМГ

Заявление до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 15 дни.
Регистър февруари предстоящи обучения - РУО - Кюстендил - 2023-2024
Регистър януари предстоящи обучения_РУО_Кюстендил -2023-2024
Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.
Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
Регистър октомври-предстоящи обучения_РУО_Кюстендил -2023-2024
Заявление за освобождаване от часовете по ФВС
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПМГ
СТРАТЕГИЯ за развитие нa Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов“ гр. Кюстендил за периода от 2023 - 2027 години
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
1.61 MB
Date:
05 Октомври 2022
ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН за работата на училището през учебната 2022/2023 година
ГОДИШЕН ПЛАН за работата на училището през учебната 2022/2023 година

Годишният план за дейността на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“
е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
979.22 kB
Date:
05 Октомври 2022
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
483.71 kB
Date:
05 Октомври 2022
М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ - КЮСТЕНДИЛ - 2022-2023 г.
М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ - КЮСТЕНДИЛ - 2022-2023 г.

Приети на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
649.16 kB
Date:
05 Октомври 2022
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2022/2023 година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2022/2023 година

Приета на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
1.01 MB
Date:
05 Октомври 2022
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2022/2023 година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2022/2023 година

Приета на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

File Size:
706.98 kB
Date:
05 Октомври 2022
Спортната история на ПМГ - резюме
Предложения за извънкласни занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление за освобождаване от ФВС за учебната 2022/2023 година
Транспортна схема на ученическите автобуси за учебната 2022/2023 г.
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 11.08.2022
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 08.08.2022
 
 
Powered by Phoca Download