Ръководство и административен екип

Ани Кюркчиева – Директор

Даниела Дърманска – Заместник-директор „Учебна дейност”

Галина Стоименова – Заместник-директор „Административно-стопанска дейност”

Лилия Механджийска – Педагогически съветник, психолог

Камен Котев – Ръководител направление ИКТ

Силвия Кумитска – Главен счетоводител

Христина Божилова – Технически сътрудник

       Соня Таскова – Касиер - домакин