Учителска колегия

Учителите са разпределени по културно-образователни области: 

Катедра „Български език и литература”

Татяна Живкова

Марияна Радева 

Юлиана Сотирова

Елисавета Асенова    
 

       Катедра „Чужди езици”

Деница Кирилова

Златка Илиева

Тамара Камбурова

Йорданка Борисова

Румяна Стоянчова

Евелина Димитрова

Емилия Пипонова

Людмила Орозова

Снежа Иванова

Ася Видинова
 

Катедра „Математика”

Людмила Георгиева

Евгения Симеонова

Елена Стоилова

Сашка Спасова

Ина Григорова

Галина Горчева

Георги Стоилов
 

Катедра „Информатика и информационни технологии”

Мадлена Ковачева

Темелко Петров

Камен Котев - Ръководител направление ИКТ

Валентина Стоименова

       Биляна Йорданова


 

Катедра „Обществени науки”

д-р Динчо Желязков

Албена Джонева

Валери Стоянов

Теодора Дамянова

Елеонора Ершова

 

Катедра „Природни науки”

Вера Васева, главен учител

Силвия Стойчева

Роза Симеонова 

Силвия Георгиева

Росица Везенкова

Анка Стойнева

Радка Павлова
 

Катедра „Изкуства и спорт”

Детелина Тихолова

Силвия Николова

Кристина Ранчева

Йорданка Василева

Илияна Матуска

Илиян Лулев

Генчо Атанасов