Open menu

Учителите са разпределени по културно-образователни области:

Катедра „Български език и литература”

Гергана Петрова
Десислава Драганова
Елисавета Асенова
Мариана Радева
Михаела Владимирова
Райна Емилова
д-р Юлиана Карпузова

Катедра „Чужди езици”

Александра Манова
Ася Тасева
Даниела Дърманска
Деница Кирилова
Евелина Димитрова
Емилия Пипонова
Златка Илиева
Йорданка Борисова
Людмила Орозова
Олга Валериева
Теодора Крумова
д-р Юлиана Карпузова  
Даниела Терзийска

Катедра „Математика”

Галина Горчева
Георги Стоилов
Евгения Симеонова
Марина Дамянова
Маргарита Здравкова
Сашка Спасова
Петранка Любенова
Мая Ангелова

Катедра "Компютърни науки"

 Биляна Йорданова
 Валентина Стоименова
 Десислава Скерлева
 Диана Мечкова
 Елица Лазарова
 Илиян Лулев
 Камен Котев
 Миглена Цекина
 Румяна Кенова
 Цветяна Йовева
 Евелина Василева
 Вера Васева                                                                                                               

Катедра „Обществени науки и гражданско образование"

Албена Джонева
д-р Велислава Шурулинкова
Елеонора Ершова
Жасмина Мицова - Средова
Теодора Дамянова
Ася Зафирова

Катедра „Природни науки”

Роза Симеонова
Силвия Георгиева
Силвия Петрова - Русимова
Росица Карадакова
Росица Везенкова

Катедра „Изкуства и спорт”

Васил Байрактарски
Генчо Атанасов
Детелина Тихолова
Илиян Лулев
Кристина Цекова
Лилия Георгиева
Светлин Кирилов
Васко Василев