Учителска колегия

Учителите са разпределени по културно-образователни области: 

Катедра „Български език и литература”

Татяна Живкова

Марияна Радева 

Гергана Петрова

Елисавета Асенова    
 

       Катедра „Чужди езици”

Деница Кирилова

Златка Илиева

Йорданка Борисова

Румяна Стоянчова

Евелина Димитрова

Емилия Пипонова

Людмила Орозова

Ася Видинова

Теодора Крумова

Юлияна Сотирова
 

Катедра „Математика”

Людмила Георгиева

Евгения Симеонова

Елена Стоилова

Сашка Спасова

Петранка Любенова

Галина Горчева

Георги Стоилов
 

Катедра „Информатика и информационни технологии”

Мадлена Ковачева

Темелко Петров

Камен Котев 

Валентина Стоименова

        Биляна Йорданова


 

Катедра „Обществени науки”

Данаил Иванов

Велислава Шурулинкова

Теодора Дамянова

Елеонора Ершова

 

Катедра „Природни науки”

Силвия Стойчева

Роза Симеонова 

Силвия Георгиева

Росица Везенкова

Радка Павлова

 

Катедра „Изкуства и спорт”

Детелина Тихолова

Силвия Николова

Кристина Ранчева

Йорданка Василева

Илияна Матуска

Илиян Лулев

Генчо Атанасов