Open menu

Уважаеми родители,

Практиката в дистанционното обучение поставя ежедневно въпроси пред нас за начина на осъществяването му и възможностите за неговото усъвършенстване. Във връзка с това Ви молим, да дадете обективното си мнение за проведеното дистанционно обучение в ПМГ.

Няма как дистанционната форма на обучение да измести дневната изцяло, но станахме свидетели на обстоятелства, които доказаха необходимостта от организиране на такава в екстремни случаи. И ние трябва да сме подготвени за това.

Класните ръководители са получили линк към анкетата, която молим да попълните – тези формуляри са достъпни само от акунтите на учениците с наставка @pmgkn.com. 

Тук прилагаме линк на форма, която е достъпна от всеки акаунт. Моля да го използвате само в случай, че е невъзможно да ползвате линка, предоставен от класния ръководител.

https://forms.gle/EpRnaC4bzcd4TeAz5

Благодаря за съдействието!

1 юли 2020 година                                                                                       Елена Стоилова, директор

По малко от три седмици преди края на учебната 2019/2020 година учениците на нашето училище споделят положително мнение за електронното обучение.
Поради пандемията от COVID 19 учебната година ще завърши дистанционно - в електронна среда.
Ето какво казаха (на 10 юни 2020 година) пред камерата на ТВ "Запад" нашите ученици.

 

Оставането вкъщи за дистанционна работа и учене, дори и за кратко време променя начина на живот.

Тук ще намерите различни материали и отговори на редица въпроси, подготвени от училищния психолог.

Ето защо ние Ви предлагаме да се запознаете с:

 

 

 

Уважаеми родители,

предлагаме Ви да се запознаете с:

- писмата на директора на ПМГ - госпожа Елена Стоилова,(неразделна част от Заповед №604/16 март 2020 година), които съдържат информация и указания за родителите на учениците на ПМГ, относно: организацията на дистанционното обучение, въвеждане на строк контрол върху участието на всеки ученик и педагогически специалист и др.

 

- обръщение на психолога на ПМГ към родителите

- писмо на МОН от 15.03.2020 за пълноценно прилагане на обучението от разстояние и сътрудничество в името на най-добрия интерес на детето.

- 10 правила за работа с компютър (спазването на някои прости правила при работа с компютър може да Ви спести много проблеми със здравето)

Уважаеми родители,

Предлагаме Ви да се запознаете със заповедите на директора на ПМГ, относно въвеждане на дистанционно обучение в ПМГ.

Ето и ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – град Кюстендил

(утвърдени със Заповед №603/16 март 2020 година)