Open menu

Защита на вашите данни.

ПМГ “Проф. Емануил Иванов” поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които ни предоставяте. За да защитим вашето право и за да отговорим на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, ви молим да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност. Какви данни обработваме, когато посещавате нашият сайт?

1. Чрез този сайт не се събира лична информация.

2. При отговори на въпроси на читатели на страниците на сайта всяка информация, която би могла да се използва за идентификация на конкретна личност (име, електронен адрес и т.н.) се премахва.