Уважаеми възпитаници на ПМГ“Проф Емануил Иванов“ (ОМГ“Димитър Каляшки“) град Кюстендил,

Училището не е просто сграда, а място и общност, които със своя дух и атмосфера са оставили трайни следи върху нас.

Това го доказаха за пореден път възпитаниците на ПМГ - Димитър Димитров (випуск 1987) и д-р Иво Живков (випуск2004), като дариха в края на месец октомври 2020 година преносими компютри.

В ход са и дейностите по изграждане на  Клуб на завършилите ПМГ (ОМГ) – Кюстендил, по инициатива на Даниел Шушков (випуск 2014).

Ето пълния текст на обръщението на Директора на ПМГ към възпитаниците на училището.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С решение №584/20.08.2020 г. на Министерския съвет на основание чл.38, ал.6 и чл.39, ал.5 от ЗПУО ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в град Кюстендил е включена в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (аналогично решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет за учебната 2019/2020 година). Проектът “Ние и гласът на времето” цели внедряване на иновативни елементи в организацията на училищната среда за постигане на единство между академичните постижения, социално-емоционалната зрялост на учениците и развитието на индивидуалните образователни потребности и интереси.

ПЛАНИРАМЕ да разширим нашата иновация, а именно: В одобрената за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ училищна иновация като неин елемент да се включи възможността присъственото обучение в училището за учениците от 5. до 12. клас в дневна и комбинирана форма да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

Предлагаме Ви да се запознаете с направеното предложение и в срока до 26 октомври 2020 година да получим декларацията от Вас.

Уважаеми родители, ученици и колеги,
Към 14 октомври 2020 година в училището НЯМА регистрирани случаи на заразяване от КОВИД-19.

Как премина първият месец от новата учебната година и какви са Правилата за получаване на стипендии за ПЪРВИ срок на тази учебна година (8-12 клас). вижте  цялото съдържание на бюлетина:

Уважаеми родители,

В условията на извънредна здравна обстановка ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ посреща новата 2020/2021 учебна година с нова, по-различна организация на процеса на учене и преподаване, както и на училищната среда. Ето защо ние решихме да направим следното обръщение към Вас:

 

Предлагаме Ви да се запознаете с Обръщението на Директора на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" към учениците, техните родители и учителите преди награждаването на участниците в Коледното математическо състезание, проведено на 15 декември 2019 година.