Open menu

            Уважаеми ученици и родители,

            Измина малко повече от един месец, в който свиквахме с новата организация на учебния ден. През това време наблюдавахме как се развива учебния процес, разговаряхме с много от вас и събирахме информация как се адаптирате към промените, защото разбираме, че променяме стереотипи и за някои това е труден процес. Проведоха се  родителските срещи, на които чухме много мнения и разсъждения. Удовлетворени сме, че общата оценка за посоката на промените е положителна.  Със задоволство отбелязваме, че общността на ПМГ – ученици, учители и родители, се активизира в търсене на най-доброто, което можем да направим като училище. Чухме и обмислихме предложенията и критиките, които направихте.

Затова:

Прочетете още: Информационен бюлетин - 22 октомври 2019 г.