Open menu

Предстоящо

Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младитe"
На 2 март 2022 година в Пресклуба на БТА в Кюстендил ще се проведе конференция конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младите".Александра Умленска е една от участничките в нея.
Ето как я представят в сайта на БТА:

 

Едва 17-годишна, Александра Умленска от Кюстендил вече е признат изобретател. Освен че е ученичка, тя е и преподавател по математика и физика и води уроци безплатно. А рафтовете на библиотеката й не успяват да съберат всички нейни отличия от състезания в точните науки. Сред иновативните й изобретения са робот-помощник и колело, задвижвано от въздуха.

Прочетете още: Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на...

ПМГ “Проф. Емануил Иванов”- град Кюстендил организира конкурс в следните категории:

I. ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНИ ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

Изработка на визитни картички за учителите по катедри:
1. Катедра „Български език и литература“
2. Катедра „Чужди езици“
3. Катедра „Математика“
4. Катедра „Компютърни науки“
5. Катедра „Обществени науки и гражданско образование“
6. Катедра „Природни науки и екология“
7. Катедра „Изкуства и спорт“

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ подходяща резолюция, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция;
⮚ да се използва максимално площта за печат 5см/9см;
⮚ добра композиция;
⮚ правилно избрани цветове за печат;
⮚ да има превю и файл на програмата, с която сте работили;
⮚ да са налични и шрифтовете, които сте използвали.

 КОМИСИЯ: Валентина Стоименова, Цветяна Йовева, Десислава Скерлева

II. ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНИ ГРАМОТИ

Изработка на грамоти в следните категории:
● АКАДЕМИЧНА НАГРАДА
● СТИПЕНДИЯ ЖОСТОВ
● СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ – на всяка една от катедрите
● ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
● СЪДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИЧНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЩНОСТТА – ДЕНЯ НА ПМГ

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ А4, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция

 КОМИСИЯ: Елица Лазарова, ИлиянЛулев

III. ИЗРАБОТКА НА ЛИСТ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ А2, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция;
⮚ да включва примерно от 80-120 имена, текст – Lorem Ipsum.

 КОМИСИЯ: Камен Котев, Биляна Йорданова, Миглена Цекина

В конкурса могат да участват ученици от ПМГ “Проф. Емануил Иванов”- град Кюстендил.
За съдействие и допълнителна информация се обръщайте към съответните комисии.

Срок за предаване на проектите: 31.03.2022 г. – проектите предавайте на съответните комисии.

Победителите във всяка от изброените категории ще получат материална награда!

Забележка:
1.Само като отправна точка, без да се задължавате да се придържате към нея прилагаме част от грамотите, като визия и текст, за 2019-2020 уч. година и грамотите за 2020-2021 уч. година:
2.Само като отправна точка, без да се задължавате да се придържате към нея прилагаме лист на първенците, като визия, за 2019-2020 уч. година и лист на първенците за 2020-2021 уч. година:

konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-

 

 

 

През учебната 2021/2022 година в Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ 13 ученици от VIII клас в профил „математически“ изучават разширено немски език.
От 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. в училището ще се проведе „Седмица на немския език“.
Ще бъдат изложени проекти и презентации, създадени от учениците, които ще запознаят членовете на общността ПМГ с интересни страни от живота на немскоговорещите.
Истинско богатство за всеки човек е владеенето на чужди езици. Съчетанието на английски и немски език е много добра комбинация и предоставя на учениците възможности за отлична бъдеща реализация.
Обучението по немски език формира ключови умения, умения за работа в екип, самостоятелност, работа с интернет, презентиране и др. Започва от началното ниво, като не са необходими предварителни познания. Осъществява се лесно навлизане в езика и постепенно надграждане на знанията.

Предимствата на обучението в група:
• Учи се в малка група – 13 ученици.
• Обучава се чрез интерактивни упражнения, работа по проекти, избор между разнообразни учебни материали
• Получава се постоянна подкрепа и мотивация от страна на преподавателите.
• Учениците могат да участват в олимпиади и състезания.

Изучаването на чужд език изисква много енергия, дисциплинираност и лична отдаденост на човека, но немският е един от основните световни езици, най-разпространеният роден език в Европа и Германия не е просто символ на добре организирана и просперираща държава - тя е образец за реализация на потенциал и възможности за всички народи.

Немският език е доказал себе си като основа на една силна и импулсивна културата, върху която се градят повечето големи идеи и прогресивни постижения на модерния свят.
Изучаващите немски език в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ имат възможността да се докоснат до традициите и културата на немскоговорещите народи.

Ако искате да станете част от нашата общност, заповядайте в Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“.

 

sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-

 

В периода 18-20 април 2022 година ще се проведе онлайн 24 Национален конкурс "Млади таланти"
Краен срок за подаване на проекти е 31 март 2022 година
Повече информация по провеждането на конкурса може да намерите в писмото на МОН.

От 2019/2020 учебна година нашето училище е в списъка на иновативните училища на България.

През тези 3 учебни години направихме много промени, следвайки  нашата иновация “Ние и гласът на времето” и насочихме усилията си в 4 основни области:

Ето и пълния текст на писмото:

Да изпратим с удоволетворение старата 2021 година и да посрещнем с много дръзновение Новата 2022 година!

VIII в клас поздравява всички свои съученици и приятели в ПМГ с предстоящите празници!