Open menu

Уважаеми родители и ученици,

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е координатор на Пролетно математическо състезание за 4. клас за учебната 2021/2022 година. Наше задължение е да публикуваме резултатите от състезанието на електронната страница на училището.

Поздравления за всички ученици, които отделиха от времето си и положиха усилия да решат нелеките задачи. Съгласно Регламента на състезанието задачите са от разширена и допълнителна подготовка по математика. Ако ученикът не е посещавал такива часове, то обяснимо му е било трудно да реши съответните задачи.

Уважаеми родители, важно е да поощрите детето си без да се фиксирате върху неговия резултат, изразен в точки. Така ще му помогнете да се радва на постиженията си и на времето, отделено за решаване на задачите, а не да остава с мисълта, че математиката е непостижимо трудна.

В Регламента на състезанието е записано:

"20. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
21. Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, по ред, определен от директора на училището координатор, не по-късно от 3 дни от обявяване на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение."

Предварителното подаване на заявка е задължително! (при желание за запознаване с писмената работа на ученика)

Линк към заявката:

https://forms.gle/DiW9LFG7J3p3ib9y6

След подаване на заявката ще получите обратна връзка за възможния ден и час на посещението на ученик и негов родител в сградата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов", град Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" №11 (в условията на цитираната в Регламента т.21).

Телефон за връзка: 078552259, 0886414810 - канцелария

Бъдете здрави!


Елена Стоилова,

директор на ПМГ Кюстендил