Open menu

1. Тема на обучението: Организация и провеждане на интердисциплинарни уроци с ресурсите на INTEL

2. Място на провеждане: ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“/конферентна зала/

3. Период на провеждане: 05.06, 06.06, 07.06 и 08.06 - 2023г.

4. Начален и краен час: от 14:30-16:00 ч.

5. Наименование на обучителната организация: ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“

6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да учатват: 40