Новини и съобщения от СМБ - Кюстендил

 

Предоставяме Ви резултати от пробен изпит по математика - 7 клас, проведен на 14.05.2022. Участниците са с фиктивни номера.

Награждаването на участниците във Великденското математическо състезание ще бъде на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в конферентната зала на  на ПМГ. 

Предоставяме Ви информация с резултатите на учениците (по фиктивни номера). Учениците, които имат награди са с удебелен шрифт.

На 12 декември 2021 година се проведе Коледното математическо състезание - 2021.

Предоставяме Ви резултати от Коледно математическо състезание - Кюстендил.