Предоставяме Ви резултатите от пробен изпит по БЕЛ, проведен на 19 ноември 2022 година .