Предоставяме Ви резултатите  от пробни изпити - седми клас, проведени през месец март 2022 година.