Предоставяме Ви резултати от пробен изпит по математика - 7 клас, проведен на 14.05.2022. Участниците са с фиктивни номера.