\ ПМГ Кюстендил - Информационен бюлетин от 4 ноември 2020 година

Информационен бюлетин от 4 ноември 2020 година

Печат

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Представям на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 4 ноември 2020 година.