нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Два класа на ПМГ са победителите в конкурса „Клас на годината“

V "б" клас с класен ръководител Светлин Кирилов е победителят в категория „Прогимназиален етап“ на конкурса „Клас на годината“. IX "a" клас с класен ръководител Александра Манова пък грабна наградата в категорията на „Гимназиален етап“.
На официална церемония, провела се на 07.07.2022 г. в сградата на Община Кюстендил, двата класа получиха парични награди в размер на 1000 лв. и плакети от кмета - г-н Петър Паунов.
Сред присъстващите бяха зам.-кметът Виктор Янев, Светослав Василев – секретар на Община Кюстендил, Нели Петкова - директор на дирекция „Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм“, директорът на ПМГ – Елена Стоилова и ученици от двата наградени класа.
Класовете бяха оценени по следните критерии: допуснати минимален брой неизвинени отсъствия, годишен успех на класа, постижения в спорта, участие и постижения в състезания и олимпиади, липса на наказания от педагогическия съвет или допуснати противообществени прояви, участия и отличия в конкурси, фестивали и извънкласни мероприятия.
Конкурсът „Клас на годината“ се организира за втора поредна година от „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ към Община Кюстендил и има за цел да стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете. Конкурсът има за цел и да сведе до минимум неизвинените и безпричинни отсъствия, развитие на мотивацията за учене, привличане на родителите в учебно – възпитателния процес, развитие и обогатяване на училищните традиции.
Поздравления за учениците и техните класни ръководители!

komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-
komisia-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.