нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

 • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

 • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
 • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
 • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
 • участваме в разработването и реализирането на проекти;
 • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
 • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Професионализъм -Мотивация - Гаранция за успех

На 7 май 2019 година в читалище „Братство“ в град Кюстендил се проведе Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование".

Учениците от седми клас и техните родители имаха възможността да се запознаят с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища от община Кюстендил. Инициативата е на  РУО – Кюстендил в изпълнение на комуникационните дейности, съгласно правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в осми клас в учебните заведения.

ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ участва със собствен щанд и презентация под наслов "ПМГ - ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ - МОТИВАЦИЯ - ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ".

За учебната 2019/2020 година Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил осъществява прием на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в следните профили:

 1. Математически
  Математика и информатика
  1 паралелка (26 ученици)
 2. Софтуерни и хардуерни науки
  Информатика и информационни технологии
  2 паралелки (52 ученици)
 3. Природни науки
  Биология и химия
  1 паралелка (26 ученици)
 
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
u-panorama-
u-panorama-
u-panorama-
u-panorama-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.