нашето училище

2020/2021 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Равносметка от дейностите по НП „Иновации в действие“

В периода 2-4 юни 2021 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е „Ние и гласът на времето“.
Целта е училищата да обменят иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“ Костенец. Наблюдавани бяха открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас. Те бяха демонстрирани от Силвия Георгиева и Роза Симеонова, учители по ХООС. Учителите и учениците наблюдаваха възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение, представено от Росица Везенкова и Силвия Петрова, учители по биология и здравно образование. Г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия, заедно с изявени ученици показа интерактивно проектно базирано обучение по физика. В часа по литература, представен от госпожа Гергана Петрова, гостите станаха съпричастни с “Дон Кихот и Санчо Панса - еднаквост и различие“. Друга тема бе подготовката за НВО и решаване на задачи тип PISA, реализирана с Маргарита Здравкова, учител по математика.

По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов.
Програмата на мобилността продължи с участието на педагозите в областната конференция „Ние и гласът на времето“ в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ проведен под хибридна форма.
Дейностите се осъществяват по модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията - https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.