нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Връчване на почетни грамоти на удостоените за високи постижения педагогически специалисти в ПМГ

На 05.10.2021 година, Международния ден на учителя, РУО-Кюстендил връчи  почетни грамоти за високи постижения в предучилищното и училищното образование в област Кюстендил, на наши колеги в следните категории:

1.Педагогически специалисти по общообразователна и профилирана подготовка в прогимназиален и гимназиален етап: Елеонора Ершова – старши учител в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

2. Педагогически съветници, ресурсни учители, логопеди и психолози: Лилия Механджийска – психолог в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

3. Директори на образователните институции на територията на област Кюстендил за образцово изпълнение на задълженията им:  Елена Стоилова – директор на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

Колеги, поздравления от цялата общност на ПМГ!

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.