нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Kлуб „Родолюбие“, в който участват ученици от 9., 10. и 12. клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, направи първата си среща на 05.11.2021 г. С предвидените дейности, заложени в програмата на клуба, се цели:
• Изграждане и поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание
• Формиране на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество
• Осмисляне на свободното време на учениците със занимания по интереси, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им израстване
• Засилване на интереса към историята, традициите и постиженията на Българската армия
Една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която патриотизмът и родолюбието заемат особено място. В тази посока е начертана и програмата за работата на клуб „Родолюбие“, който се сформира и ще работи по проект подкрепен от национална програма на МОН и на Министерството на отбраната - „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“.
Ръководителите на клуб „Родолюбие“ в ПМГ – Жасмина Мицова, Теодора Дамянова и Албена Джонева – пожелават здраве и вдъхновение в творческите търсения и проучвания на ангажираните в работата по проекта млади хора!

rodolubie-
rodolubie-
rodolubie-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.