нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

ХТМУ-София на посещение в ПМГ-Кюстендил

На 11 май 2022 г. в нашето училище имахме удоволствието да посрещнем Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Наши гости бяха кюстендилецът инж. Калин Крумов, доц. д-р Ирена Михайлова – ръководител на Централна научноизследователска лаборатория, и други уважавани преподаватели от катедра Технология на силикатите към ХТМУ.
Пред учениците от профил Природни науки от 10 г и 11 в клас бяха представени възможностите за кандидатстване в университета, за безплатно обучение, учебната и спортната база, възможностите за стаж и реализация на студентите, както и специалностите, които предлага катедра Технология на силикатите – Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества; Инженерни материали и материалознание; Биоматериали за приложения в медицината.
Гостите от ХТМУ-София успяха да разгледат нашето училище и високо оцениха кабинетите и лабораториите в корпуса по природни науки.
Сътрудничеството между ХТМУ-София и ПМГ-Кюстендил ще продължи и в бъдеще.
Предлагаме ви да се запознаете с представената презентация

hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.