\ ПМГ Кюстендил - Съобщение за състезание за ученици от ІІІ и ІV клас „МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ“ - 16.11.2019 г.

Съобщение за състезание за ученици от ІІІ и ІV клас „МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ“ - 16.11.2019 г.

Печат

sbm kn mt 2019 11 16