нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Резултати от Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година.

Уважаеми родители и ученици,
ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ е координатор на Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година. Наше задължение е да публикуваме резултатите на електронната страница на училището.
Поздравления за всички ученици, които отделиха от времето си и положиха усилия да решат нелеките задачи. Съгласно Регламента на състезанието задачите са от разширена и допълнителна подготовка по математика. Ако ученикът не е посещавал такива часове, то обяснимо му е било трудно да реши съответните задачи.
Уважаеми родители, важно е да поощрите детето си без да се фиксирате върху неговия резултат, изразен в точки. Така ще му помогнете да се радва на постиженията си и на времето, отделено за решаване на задачите, а не да остава с мисълта, че математиката е непостижимо трудна.
„т. 20. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.т.21.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, по ред, определен от директора на училището координатор, не по-късно от 3 дни от обявяването на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение.“ (из Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за учениците от 4 клас през учебната 2020/2021 година)
В тази връзка и поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки определям следния ред при желание ученик и родител да се запознаят със съответната писмена работа:
1. Родителят/настойникът попълва заявка на следния линк:
https://forms.gle/UMBdgtnuGs8oFNY1A

2. При получено потвърждение ученикът, придружен от родител/настойник се запознава в присъствието на член на областната комисия с писмената работа на ученика при условията на цитираната по-горе т.21.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова,
директор на ПМГ“Проф. Емануил Иванов“

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.