\ ПМГ Кюстендил - Резултати от Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година.

Резултати от Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година.

Печат

Уважаеми родители и ученици,
ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ е координатор на Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година. Наше задължение е да публикуваме резултатите на електронната страница на училището.
Поздравления за всички ученици, които отделиха от времето си и положиха усилия да решат нелеките задачи. Съгласно Регламента на състезанието задачите са от разширена и допълнителна подготовка по математика. Ако ученикът не е посещавал такива часове, то обяснимо му е било трудно да реши съответните задачи.
Уважаеми родители, важно е да поощрите детето си без да се фиксирате върху неговия резултат, изразен в точки. Така ще му помогнете да се радва на постиженията си и на времето, отделено за решаване на задачите, а не да остава с мисълта, че математиката е непостижимо трудна.
„т. 20. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.т.21.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, по ред, определен от директора на училището координатор, не по-късно от 3 дни от обявяването на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение.“ (из Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за учениците от 4 клас през учебната 2020/2021 година)
В тази връзка и поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки определям следния ред при желание ученик и родител да се запознаят със съответната писмена работа:
1. Родителят/настойникът попълва заявка на следния линк:
https://forms.gle/UMBdgtnuGs8oFNY1A

2. При получено потвърждение ученикът, придружен от родител/настойник се запознава в присъствието на член на областната комисия с писмената работа на ученика при условията на цитираната по-горе т.21.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова,
директор на ПМГ“Проф. Емануил Иванов“