Документи на ПМГ

Обръщение на Директора на ПМГ във връзка с проведено състезание "Математика за всеки" - 14 май 2022 година
Програма за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училища
ГОДИШНА НАГРАДА „НА СТАРТ СЕ ЗАСТАВА ЗА ПОБЕДА“ - регламент
КАК ДА НЕ ГУБИМ СЕБЕ СИ В ПОТОКА ОТ НЕГАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ЗАЛИВА ОТ КАДРИТЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА?
Свободни места за ученици в ПМГ към 28 февруари 2022
Oбява за свободните места за ученици в ПМГ към 08.02.2022
Представяне на проектите в 6 клас
Представяне на проектите в 5 клас
Писмо до родителите - 13.01. 2022 - за подкрепа на иновация
Ден на таланта - 23 декември 2021 година
СТРАТЕГИЯ за развитие нa Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов“ гр. Кюстендил за периода от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година
Обява за свободните места - 23.09.2021
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година (2021/2022)
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година (2021/2022)
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил - свободни места към 05.07.2021 г
Заповед за приемно време на канцеларията на училището с външни посетители
Програма на конференция "Ние и гласът на времето"
Програма Мобилност на учители и ученици по НП “Иновации в действие” в ПМГ “Проф. Емануил Иванов”
Заповед РД-00-337/25.03.2021 на кмет на община Кюстендил
Обявя за свободни места към 03.02.2021 г в ПМГ
График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ през учебната 2020/2021 г.
Декларация за информираност и съгласие за участие в олимпиади и състезания
Обява за свободните места в ПМГ към 23 ноември 2020
Списък на ръководителите на групи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 год.
 
 
Powered by Phoca Download