"Ученически съвет 2020 година - представяне"

Дейността на Ученическия съвет на ПМГ е многообразна.

Предлагаме Ви да се запознаете с кратката "визитка" на ученическия съвет, която е неразделна част от годишника на ПМГ за учебната 2019/2020 година

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.