Протокол 6 от заседание на Обществения съвет

На 27 август 2020 се проведе открито заседание на Обюествения съвет с присъствието на ученици, учители и родители. Обсъдена бе организацията на учебния процес за учебната 2020/2021 година, в условията на пандемия, породена от COVID 19.

Предлагаме Ви дфа се запознаете с Протокола от заседанието.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.