Покана за заседание на ОС - 18 юни 2021 година

На 18 юни 2021 година ще се проведе заседание на ОС. Предстои да се направи анализ на иновацията "Ние и гласът на времето".

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.