Протокол от заседание на Обществения съвет - 18 юни 2021

На заседанието са обсъдени въпроси свързани със съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година, както и успешното прилагане в последните две учебни години на иновацията "Ние и гласът на времето".

Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от заседанието.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.