Open menu

В периода 9-11 май 2022 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори: МГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е “Представяне на иновациите в училището и обмен на добри практики”.
Целта е обмен на иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ, гр. Кюстендил и МГ гр. Пловдив, както и създадените STEM центрове в ПМГ, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил.

Ръководството на ПМГ- гр. Кюстендил представи иновациите, организацията на работа в училището и физическата среда. Представени бяха кабинет за приобщаващо образование – изграден по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, както и дейностите на Арт Ателие и Клуб „Киното“. Презентирани бяха няколко училищни проекта: проект „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“ и съпътстващи спортни проекти и инициативи в училището; STE(A)M център към ПМГ реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“; проект ”Стъпки заедно“; представяне на корпус „Природни науки“.

Гостите направиха посещение на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и се запознаха с новоизградения STEM център в училището. По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов. Те разгледаха Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" и Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“.

През последния ден учители, част от майсторски клас към Уча.се, представиха създадени проекти, по време на обучението си. Състоя се и среща с Ученическия съвет на ПМГ, както и закриваща дискусия за възможностите за мултиплициране на иновациите в други училища.
През март месец МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив прие екип от ръководство, учители и ученици от ПМГ гр. Кюстендил. Гостите се запознаха с физическата среда на училището, която е едно от условията, предразполагащи към иновативно и творческо обучение. Беше представен и изграденият STEM център, както и възможностите, които предлагане за иновативно обучение. Учителите обсъдиха по методически обединения и в професионални училищни общности, учебни програми, методи на преподаване и добри практики.
В свободните часове кюстендилските учители и ученици имаха възможност да се запознаят със забележителностите на град Пловдив.
Дейностите се осъществяват по МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-