Open menu

В синхрон с началото на учебната 2022/2023 година и поддържане на иновативността на гимназията, бе основан танцов клуб, който ще има важна роля в нашето развитие, като ще представя магията на българския танцов фолклор и Кюстендилския регион на културни мероприятия из страната ни, както и по фолклорни фестивал, конкурси и форуми.
Клубът е основан по националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ с направление „Изкуства и категория „Танцово изкуство“, като програмата има за цел да засили интереса на учениците за участие в групи по изкуства и за изяви в областта на танцовото изкуство, да насърчи работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците, да повиши танцовата и музикалната култура на подрастващите и да насърчи съхранението и утвърждаването на културните ценности.
В клуба участват танцьори от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ град Кюстендил от VIII до XII клас, като през учебната година ще представят училището по културни фолклорни фестивали и форуми и ще представят изученото през периода на организирани от училището мероприятия.
Всеки член на клуба притежава собствено репетиционно облекло, осигурено с финансовата подкрепа на програмата, а фолклорни костюми ще бъдат осигурени от ръководството на училището и ръководството на Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие – Кюстендил“.
За осъществяването на проекта е поканен хореограф – педагог, външен специалист – Маестро Академик Васил Василев – ръководител и хореограф на Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие – Кюстендил“, представящ българския фолклор по Световни, Балкански, Регионални и Национални шампионати, както и фолклорни фестивали и конкурси.

pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-