Покана за свикване на Общо отчетно изборно събрание на УН на ПМГ

На 23 юни 2022 година от 18 часа в актовата зала на ПМГ ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на Училищно настоятелство на ПМГ.