\ ПМГ Кюстендил - Покана за свикване на Общо отчетно изборно събрание на УН на ПМГ

Покана за свикване на Общо отчетно изборно събрание на УН на ПМГ

Печат

На 23 юни 2022 година от 18 часа в актовата зала на ПМГ ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на Училищно настоятелство на ПМГ.