Уважаеми родители,

предлагаме Ви да се запознаете с:

- писмата на директора на ПМГ - госпожа Елена Стоилова,(неразделна част от Заповед №604/16 март 2020 година), които съдържат информация и указания за родителите на учениците на ПМГ, относно: организацията на дистанционното обучение, въвеждане на строк контрол върху участието на всеки ученик и педагогически специалист и др.

 

- обръщение на психолога на ПМГ към родителите

- писмо на МОН от 15.03.2020 за пълноценно прилагане на обучението от разстояние и сътрудничество в името на най-добрия интерес на детето.

- 10 правила за работа с компютър (спазването на някои прости правила при работа с компютър може да Ви спести много проблеми със здравето)