Open menu

 

На 10 и 11 ноември 2022 г. учениците от Х-а клас ще вземат участие в Международна конференция "Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход", която ще се проведе в град Пловдив.
Да пожелаем успех на нашите ученици и колегите Силвия Георгиева, Силвия Петрова, Диана Мечкова и Жасмина Мицова!