Open menu

 На 20 юни 2023 година от 17.30 часа в конферентната зала на ПМГ ще се проведе Общо-отчетно събрание на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.
Предоставяме Ви Поканата

На 23 юни 2022 година от 18 часа в актовата зала на ПМГ ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на Училищно настоятелство на ПМГ.

На 9 юли 2021 година от 17.00 часа ще де проведе Общо отчетно събрание на Училищно настоятелство - ПМГ.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за събранието.

 

По решение на УС на УН (от 28.02.2020 година)  на 31 март 2020 година  ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на сдружение”Училищно настоятелство при ПМГ”.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

Важно съобщение!

Обявеното за 31 март 2020 година Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" се отменя, поради обявеното извънредно положение и приети мерки за борба срещу  COVID-19.

От Управителен съвет

Съобщение на УН

Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" ще се проведе на 22 юни 2020 година от 17.30 часа.

Прочетете още: Училищно настоятелство - съобщение

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на сдружение ”Училищно настоятелство при ПМГ”

Председател - Иван Андонов-
членове: Даниела Михайлова
Ивайло Чалъков
Елина Костадинова
Диана Иванова

 

Настоящият Управителен съвет на на сдружение ”Училищно настоятелство при ПМГ” - ЕИК 109039557 е избран на Общо събрание, проведено на 22 юни 2020 година.