По решение на УС на УН (от 28.02.2020 година)  на 31 март 2020 година  ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на сдружение”Училищно настоятелство при ПМГ”.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

Важно съобщение!

Обявеното за 31 март 2020 година Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" се отменя, поради обявеното извънредно положение и приети мерки за борба срещу  COVID-19.

От Управителен съвет

Съобщение на УН

Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" ще се проведе на 22 юни 2020 година от 17.30 часа.