Open menu

1. Тема на обучението              

 „Как да прилагам ресурсите на Уча.се в час?

2. Място на провеждане

 Онлайн

3. Период на провеждане

 20.02.2023г.

4. Начален и краен час

 от 18:00-19:30ч.

5. Наименование на обучителната организация

 Уча.се

6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 6