Open menu

 1. Тема на обучението

 Дискусионен форум за проведените интердисциплинарни уроци с ресурсите на INTEL

 2. Място на провеждане

 ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“/конферентна зала/
 3. Период на провеждане

14.03.2023г.

 4. Начален и краен час

 от 14:30-15:15ч.

 5. Наименование на обучителната организация

 ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 45