Награда за отличен проект на екипа от ПМГ-Кюстендил в инициативата „В час с климатичните промени“

През настоящата 2021/2022 учебна година ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ се включи в тестване на екологичен наръчник, създаден от фондация „Заедно в час“. Еко-наръчникът дава възможност ученици от различни възрасти да научат за климатичните промени и е полезен образователен ресурс, който може да се използва от всички учители в страната.

Заниманията се проведоха в клубовете по биология и химия и в часовете на класа с ученици от профил „Природни науки“ от 9 г и 10 г клас. В изследването по различните теми с интерес се включиха и ученици от други класове. Заниманията се проведоха от г-жа Силвия Петрова – учител по билогия и ЗО и г-жа Силвия Георгиева – учител по химия и ООС.

Проведените часове дадоха възможност на учениците да вземат решения по различни въпроси, свързани с климатичните промени: Как и защо хората започват да изследват климатичните промени?; Каква роля в климатичните процеси има въглеродът?; Кои дейности имат най-висок въглероден отпечатък и как го измерваме?; Какъв е моят въглероден отпечатък?; Какво влияние върху климатичните промени има енергетиката?; Какво можем да правим, за да намалим въглеродния отпечатък от производство на различни стоки?; Какво влияние върху околната среда оказва модната индустрия?.
Финалното събитие „В час с климатичните промени“ се проведе на 11 юни 2022 г. в Американския колеж в София.Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) подкрепи събитието, като подари играта Тера футура на печелившите отбори и организира Работилница за учениците.

Ученици от седем училища от страната представиха и защитиха пред комисия своите решения в борбата с климатичните промени. Всички ученици се включиха в интересни работилници, организирани от домакините. Комисията отличи проектът на нашите ученици, който получи сертификат за отличен проект. Създадохме вълнуващо и смислено преживяване за учениците, от което всички се заредиха с много положителни емоции.
Честита награда на екипа, работил по проекта!

Ето как са представени ученическите проекти в блока на фондация „Заедно в час“.

nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-
nara4nik-