Първо място от националния конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес – 2022 г.“

Националният ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“ дава възможност на учениците да изявят своите познания за полезните изкопаеми и минералите, които се срещат по нашите земи.

Участниците представят своите разработки чрез презентация, есе, постер или цикъл от фотографии. Организатор на конкурса е Минно-геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“. Класираните на призовите места във възрастова група IX – XII клас получават възможност след завършване на средното си образование, да се запишат в избрана от тях специалност в МГУ „Св. Иван Рилски“.
Мотото на конкурса тази година бе „Най-ценният природен ресурс.... си ти!“.

Никол Бекова от VIII клас спечели първо място и грамота в раздел „Компютърна презентация“ в първа възрастова група. Ръководители на Никол са г-жа Албена Джонева, учител по география и икономика, и Биляна Йорданова, старши учител по ИТ.

Ръководството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ поздравява всички участници в конкурса и им пожелава много нови емоции в света на природните чудеса!

Поздравления за Никол!

p-izkopaemi-
p-izkopaemi-
p-izkopaemi-
p-izkopaemi-
p-izkopaemi-
p-izkopaemi-