02PMGНа линка отдолу може да видите и чуете новия химн на ПМГ

"Училището - свят на вечен устрем" - химн на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил